The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20444
Title: Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 117071)
Authors: Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І., Іванове С., Белоєв Х. І., Кангалов П. Г., Пенчева В. І.
Keywords: пристрій, транспортування, очистка коренебульбоплодів
Date of publication: 2019-05-29 09:53:06
Last changes: 2019-05-29 09:53:06
Year of publication: 2018
Summary: В пристрої для транспортування та очистки коренебульбоплодів під нижнім вихідним отвором решітчастого очисника встановлений зчісувач налиплого ґрунту, який виконаний у вигляді нерухомого еліпсоїда з бічною решггчзстою поверхнею з одного боку і з встановленим у його судину привздним лопатевим активатором, розміщеним з іншого боку. При цьому між воодиим отвором решітчастого очисника і вхідним отвором зчісувача є кільцевий зазор, а зчюувач має вертикально розташований звужений вихідний отвір.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20444.pdf
Publication type: Патенти на винахід видані в Україні
Publication: Пат. 117071 UA, МПК A01D 17/14 ; A01D 33/08 ; A01D 17/10 ; B07B 1/28. - № a 2017 04628 ; заявл. 13.05.2017 ; опубл. 11.06.2018, Бюл. № 11. - 4 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20444.pdf Size : 220469 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska