The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 14987
Title: РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ WEB - СЕРВІСУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТІ
Authors: Чіков Ілля Анатолійович
Keywords: Інформаційна система, інформаційні технології, електронний бізнес, електронна комерція, WEB – сервіс, архітектура, підприємство
Date of publication: 2018-02-05 15:47:42
Last changes: 2018-02-05 15:47:42
Year of publication: 2018
Summary: В дипломній роботі було досліджено основні напрямки використання Інтернет технологій для оптимізації діяльності підприємства, проведено детальний аналіз основних показників об’єкту дослідження, розроблено та запропоновано для використання WEB - сервіс для досліджуваного підприємства.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/14987.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 14987.pdf Size : 2395514 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska