The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16394
Title: «Використання соціально-психологічних методів управління в аграрних підприємствах (за матеріалами АП НВП «Візит»)»
Authors: Дмитренко Інні Анатоліївні
Keywords: Ключові слова: ефективність, метод, менеджмент, мотивація, оплата праці, персонал, психологічний, соціальний, трудові ресурси, управління.
Date of publication: 2018-06-18 16:03:23
Last changes: 2018-06-18 16:03:23
Year of publication: 2018
Summary: Дипломна робота на тему: «Використання соціально-психологічних методів управління в аграрних підприємствах (за матеріалами АП НВП «Візит»)».
Об`єктом дослідження є соціально-психологічні методи управління на прикладі АП НВП «Візит» с.Томашпіль Хмільницького району.
Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні основи ефективного використання соціально-психологічні методи управління персоналом.
Метою дипломної роботи є дослідження сутності соціально- психологічні методів управління та особливостей їх застосування в аграрних підприємствах, аналіз соціально-психологічного клімату в досліджуваному підприємстві, обґрунтування основних напрямів удосконалення використання соціально-психологічних методів управління.
Методи дослідження – емпіричні та теоретичні, синтез, індукція та дедукція, факторний аналіз, табличний аналіз, методи порівняльних характеристик тощо.
В результаті виконання дипломної роботи досліджено сутність та роль соціально-психологічних методів управління, особливості їх класифікації в сільськогосподарському виробництві; розглянуто методику дослідження ефективності соціально-психологічних методів управління та проаналізовано сучасний стан соціально-психологічного клімату в АП НВП «Візит». Варто відмітити, соціально психологічні методи управління на підприємстві поєднуються не досить вдало, адже має місце плинність кадрів та є певні проблеми в соціально-психологічному кліматі підрозділів та підприємства вцілому.
Практична цінність дипломної роботи полягає в тому, що в результаті проведеного дослідження обґрунтовано напрями удосконалення використання соціально-психологічних методів управління. Вони передбачають:
- врахування індивідуальних особливостей працівників при виборі соціально-психологічних методів управління та їх поєднанні у виробничому процесі. Вдале поєднання працівників з різними темпераментами забезпечить ефективну взаємодію групи. Нами запропоновано схеми поєднання темпераменту працівників, які враховують психологічні особливості кожного із них;
- використання соціометричної процедури як соціально-психологічного методу вивчення особистості та колективу вцілому. Цей метод ефективний під час досліджень емоційно-психологічних відносин в трудовому колективі. Метою методу є вивчення групової диференціації. Методика даного методу досить корисна у прикладному плані для удосконалення взаємовідносин у колективі;
- впровадження в практику вітчизняних аграрних формувань світового досвіду у сфері використання соціально-психологічних методів управління та адаптувати його до особливостей господарської діяльності.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16394.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
Publication: маг ПУА 17 з.ф.н.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16394.pdf Size : 1926690 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska