The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 14965
Title: Дослідження системи та технічних засобів кондиціювання повітря в тваринницьких приміщеннях
Authors: Тихоненко Дмитро Ігорович
Keywords: Мікроклімат, тваринницьке приміщення,, енергозбереження, система, вентиляція
Date of publication: 2018-02-01 12:35:47
Last changes: 2018-02-01 12:35:47
Year of publication: 2018
Summary: Магістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 8.10010203 - Механізація сільського господарства. - Вінницький національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, Вінниця, 2017.
Робота складається з розрахунково-пояснювальної записки, що містить 82 сторінок друкованого тексту та 9 аркушів ілюстративної частини.
Метою роботи є створення енергозберігаючої системи оптимального мікроклімату в тваринницьких приміщеннях і зменшення енерговитрат опалювально-вентиляційних систем за рахунок підвищення ефективності та надійності роботи кондиціонера.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/14965.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 14965.pdf Size : 800322 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska