The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16124
Title: Наскрізна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування»за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування»
Authors: Мазур А.Г., Герасименко Ю.В., Германюк Н.В., Гонтарук Я.В.
Keywords: Менеджмент, програма, іспит, управління
Date of publication: 2018-04-25 15:54:17
Last changes: 2018-04-25 15:54:17
Year of publication: 2018
Summary: Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до різних освітнього рівня «Магістр»
Залежно від конкретної спеціальності чи спеціалізації студентів практика може бути: навчальна, технологічна, експлуатаційна, конструкторська, педагогічна, економічна, науково-дослідна та інші види практики.
Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності або спеціалізації, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються в навчальних планах.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16124.pdf
Publication type: Наскрізні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16124.pdf Size : 484806 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska