The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17394
Title: Дослідження конструктивно – технологічних параметрів пристрою для обрізки копит великої рогатої худоби
Authors: Панченко Петро Іванович
Keywords: копито, догляд за копитом, шорсткість копит, механізми для обрізання копитцевого рогу.
Date of publication: 2018-10-24 17:24:08
Last changes: 2018-10-24 17:24:08
Year of publication: 2018
Summary: Дипломна магістерська робота на тему,
- ,, Дослідження конструктивно – технологічних параметрів пристрою для обрізки копит великої рогатої худоби”, - виконана студентом заочної форми навчання факультету механізації сільського господарства ВНАУ
Панченком Петром Івановичем

Робота нараховує 112 сторінок машинописного тексту і 9 листів графічної частини формату А1.
В роботі проведений аналіз результатів наукових досліджень способів і технічних засобів для ветеринарного догляду за кінцівками великої рогатої худоби (ВРХ). Встановлено, що існуючі засоби для механічної обробки ко-пит ВРХ характеризуються низькою питомою продуктивністю, високою ене-ргоємністю, що призводить до низької ефективності їх використання фермах.
Більш перспективним є обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів і режимів роботи пристрою для обрізки копит який максимально пристосований до забезпечення їх геометричної форми і забезпечує бажану шорсткість обробленої поверхні.
Отримані аналітичні вирази, які дають змогу кількісно оцінити зв`язок конструктивних параметрів з параметрами кінематичного режиму.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17394.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17394.pdf Size : 864029 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska