The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18741
Title: Напрям розвитку інформаційних систем і технологій обліку підприємств малого та середнього бізнесу в Україні
Authors: Бахарєва Я.В.
Keywords: інформаційні системи, інформаційні технології, облікові інформаційні технології, альтернативні облікові інформаційні технології, автоматизація бухгалтерського обліку, бухгалтерська автоматизована інформаційна система, хмарні технології
Date of publication: 2018-12-13 15:32:41
Last changes: 2018-12-13 15:32:41
Year of publication: 2018
Summary: Орієнтація стратегії розвитку підприємства на інформатизацію є передумовою для його ефективної роботи й підвищення конкурентоспроможності. На обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю підприємства сьогодні покладено відповідальне завдання підтримувати відповідний рівень ефективності підприємства, функціонування якого здійснюється в умовах глобалізації конкурентного середовища, комунікаційного феномена інформаційних відносин, трансформації економічної реальності внаслідок імплементації технологічних нововведень, поширення науково-технічних розробок, знань, інтелекту.
На даний момент існує багато різних програмних продуктів, що допомагають у процесі роботи підприємства та ведення бухгалтерського обліку його діяльності. Вони пришвидшують процес обробки інформації, її узагальнення та зберігання. Кожна програма для ведення обліку розвивається та удосконалюється, і на даний момент все більше починає використовуватися поняття клауд-технологій. Зважаючи на останні політичні зміни в країні, ринок інформаційних систем і технологій збагатився цілою низкою вітчизняних розробок, а також став привабливою нішею для компаній світового рівня, які спеціально для нашої країни розробляють «полегшені» версії власних продуктів та адаптують їх для потреб українських користувачів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/18741.pdf
Publication type: Статті
Publication: Ефективна економіка. - 2018. - №11.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18741.pdf Size : 372556 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska