The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17682
Title: Підвищення ефективності експлуатації транспортних засобів створенням інноваційного діагностичного комплексу
Authors: Топчій Михайло Миколайович
Keywords: паливна апаратура, паливний насос, шкідливі викиди
Date of publication: 2018-11-08 09:36:29
Last changes: 2018-11-08 09:36:29
Year of publication: 2018
Summary: Проведений аналіз сучасного стану проблеми диагностування еколого-технічних показників дизельних двигунів транспортних засобів за складом відпрацьованих газів показав актуальність обраної теми дослідження.
Однак, практична реалізація методів діагностування в умовах експлуатації автомобільнної техніки і особливо оцінки паливно-економічних показників дизелів, а також технічного стану систем двигуна і паливної апаратури, що чинять безпосередній вплив на показники екологічної безпеки, потребує сьогодні вирішення цілого ряду науково-технічних і методичних питань.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17682.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17682.pdf Size : 3178064 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska