The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15006
Title: Дослідження роботи доїльного апарату попарної дії
Authors: Галузінський Євгеній Вікторович
Keywords: молоко, доїння, доїльного апарату попарної дії, машинного доїння.
Date of publication: 2018-02-06 14:00:11
Last changes: 2018-02-06 14:00:11
Year of publication: 2018
Summary: Встановлено, що повнота видоювання і зниження захворювання корів маститом певною мірою залежить від роботи доїльного устаткування. Показники якості виконуваного технологічного процесу доїльного устаткування, що серійно випускається, не завжди в повній мірі відповідають зоотехнічним вимогам.
В даній магістерській роботі було обґрунтовано і експериментально перевірено конструктивно-режимні параметри робочих механізмів доїльного апарату попарної дії.
Проаналізовані і оцінені теоретичні і експериментальні дослідження розроблених новим виконавчим механізм доїльного апарату попарної дії, який дозволяє зменшити вакуумне навантаження на вим`я та ударну дію на сфінктер соска і запобігти "аерозольному" ефекту в процесі машинного доїння корів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15006.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15006.pdf Size : 1725116 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska