The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17445
Title: Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів роторного просіювача подрібненої макухи
Authors: Білявий Віталій Олексійович
Keywords: технологічний процес, просіювач, ротор, подрібнення, макуха
Date of publication: 2018-10-29 11:42:57
Last changes: 2018-10-29 11:42:57
Year of publication: 2018
Summary: В першому розділі «Стан питання щодо просіювання подрібненої макухи на кормові цілі» приведено аналіз технологій комплексної безвідхідної переробки та конструкцій просіювачів макухи; обґрунтовано конструктивно-технологічну схему щіткового роторного просіювача.
Другий розділ «Теоретичне обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів щіткового роторного просіювача подрібненої макухи» включає в себе питання визначення конструктивно-технологічних параметрів щітка і дослідження коливання щітки роторного просіювача.
Третій розділ присвячено програмі та методиці експериментальних досліджень.
В четвертому розділі приведено результати попередніх досліджень процесу просіювання подрібненої макухи через плоске і циліндричне сита та викладені результати експериментальних досліджень щіткового роторного просіювача.
Частина з охорони праці, розглядає питання по удосконаленню організаційної та технічної сторони охорони праці при роботі на розробленому просіювачі.
В шостому розділі приведена техніко-економічна оцінка та показана економічна доцільність прийнятих рішень.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17445.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17445.pdf Size : 472973 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska