The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16113
Title: Наскрізна програма практик другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування"
Authors: Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Березюк С.В., Фурман І.В., Самборська О.Ю., Колесник Т.В.
Keywords:
Date of publication: 2018-04-25 14:33:07
Last changes: 2018-04-25 14:33:07
Year of publication: 2018
Summary: Наскрізна програма практики описує основні положення з організації і методики виробничої та переддипломної практики зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня магістр
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16113.pdf
Publication type: Наскрізні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16113.pdf Size : 661201 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska