The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20664
Title: Формування соціальної інфраструктури як найважливішого фактору соціально-економічних перетворень
Authors: Коляденко С. В., Проскура В. Ф.
Keywords: соціальна інфраструктура, соціальна нерівність, соціальноекономічні перетворення, середній клас суспільства, ринкова система
Date of publication: 2019-06-11 15:03:10
Last changes: 2019-06-11 15:03:10
Year of publication: 2018
Summary: У статті скомпоновано та проаналізовано основні чинники, що є причинами
соціально-економічної нерівності у вітчизняній та зарубіжній науковій думці.
Вказується на необхідність удосконалення функціонування ринкової системи, що
допоможе вирішити проблеми соціальної справедливості та практично їх
розв’язати. Доведено необхідність подальшого розвитку науково-технічного
прогресу в умовах сучасної глобалізації, розширення масштабів складних
технологічних процесів, які впливають на регулювання рівня соціальної
забезпеченості. Обґрунтовано важливість створення і чисельного збільшення
середнього класу суспільства з урахуванням дієвості в цьому напрямку соціальної інфраструктури. Розглянуто критерії представників середнього класу та особливості досягнення врівноваженості у соціальній сфері і соціально-економічних перетвореннях.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20664.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : зб. наук. пр. ВНАУ. - 2018. - № 9. - С. 100-110.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20664.pdf Size : 844019 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska