The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16014
Title: Наскрізна програма практичної підготовки студентів першого освітнього рівня (бакалавр) денної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / О.І. Шаманська, Е.А. Кірєєва,
Authors: Шаманська О.І. , Кірєєва Е.А. , Брояка А.А.,Феняк Л.А.
Keywords: навчальна практика, економіка підприємства, виробнича практика, підприємництво, торгівля , біржова діяльність
Date of publication: 2018-04-25 10:22:50
Last changes: 2018-04-25 10:22:50
Year of publication: 2018
Summary: Наскрізна програма практичної підготовки студентів денної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є основним навчально-методичним документом, який визначає усі аспекти проведення навчальної та виробничої практик. Вона забезпечує єдиний комплексний підхід до організації практик, їх системність, неперервність і послідовність навчання студентів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16014.pdf
Publication type: Наскрізні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16014.pdf Size : 503328 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska