The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17947
Title: Захист електродвигуна занурюваного насоса на основі вдосконалення параметрів пристрою контролю фаз
Authors: Семенюк Роман Олександрович
Keywords: асиметрія електричних мереж, глибинний насос, фільтр захисту, обрив фази, нульова послідовність.
Date of publication: 2018-11-19 08:33:45
Last changes: 2018-11-19 08:33:45
Year of publication: 2018
Summary: Магістерська робота складається зі вступу, 4 розділів, висновків,
списку використаної літератури. Повний обсяг роботи 89 сторінок, у тому
числі 79 сторінок основного тексту, 34 рисунки та 13 таблиць.
Робота присвячена вирішенню актуально-практичної задачі
підвищення надійності захисту електродвигуна насосу від обриву фази
мережі живлення шляхом розробки пристрою контролю фаз, на основі
фільтрів напруг нульової послідовності та обґрунтування параметрів його
роботи.
В результаті аналізу науково-технічних джерел встановлено що,
незважаючи на велику кількість розроблених пристроїв фільтрового захисту,
аварійність електродвигунів в сільському господарстві залишається високою,
в тому числі через труднощі коректного налаштування пристроїв захисту, що
зумовлено випадковим характером асиметрії в мережі. Встановлено, що
результуюча напруга нульової послідовності може бути представлена, як
векторна сума статичної та динамічної складових.
В результаті теоретичних досліджень запропоновано формулу та
виконано розрахунок для ймовірності спрацьовування пристрою фільтрової
захисту напруги нульової послідовності під впливом рівня асиметрії, що
вноситься динамічним компонентом. Крім того запропоновано в електричних
мережах створити нову ідеальну базу для порівняння величини напруги
нульової послідовності, шляхом введення штучної нульової точки.
Виготовлено пристрій захисту і управління електродвигуном
глибинного насоса за розробленою принциповою схемою та проведено
виробничі випробування, які підтвердили стабільність роботи розробленої
системи при різних режимах експлуатації.
В останньому розділі роботи було обґрунтовано економічні переваги
впровадження запропонованої системи захисту.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17947.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17947.pdf Size : 4321750 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska