The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17300
Title: Фінансова статистика. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів першого бакалаврського світнього ступеню, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», факультет
Authors: Федоришина Л.І., Томашук І.В.
Keywords: Державний бюджет, кредит, інвестиції, грошова маса.
Date of publication: 2018-09-28 15:15:08
Last changes: 2018-09-28 15:15:08
Year of publication: 2018
Summary: Методичні рекомендації містять перелік тем, широке коло завдань, за якими можна опрацювати необхідні практичні прийоми активного засвоєння і використання теоретичних знань з організації і методики фінансової статистики. Призначені допомогти студентам засвоїти: принципи, методи, завдання фінансової статистики.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17300.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17300.pdf Size : 642935 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska