The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19286
Title: Стан та тенденції розвитку зерновиробництва у Вінницькій області
Authors: Мазур А.Г., Мазур С.А., Гонтарук Я.В.
Keywords: зерно, сільськогосподарське підприємство, валовий збір, урожайність, технічне забезпечення
Date of publication: 2019-02-04 10:08:43
Last changes: 2019-02-04 10:08:43
Year of publication: 2018
Summary: Розглядаються основні проблеми зерновиробництва у Вінницькій області. Основна увага приділяється оцінці основних чинників, які впливають на величину валового збору зернових та зернобобових культур. В процесі дослідження встановлено, що нині основним чинником, який визначає структуру посівних площ зернових та зернобобових культур є прибутковість. Нині на ринку зернових і зернобобових культур найбільшим попитом користується кукурудза на зерно. В зв’язку з цим найбільшу питому вагу в структурі посівних площ займає ця
культура. Встановлено, що нині більшість господарств корпоративного сектору аграрної економіки несуть суттєві втрати від низького рівня технічного забезпечення. Запропоновані шляхи підвищення ефективності використання зернозбиральної техніки у Вінницькій області. Головною причиною ситуації, що склалася в господарствах аграрного сектору, є дефіцит коштів, які б забезпечували відновлення основних засобів, надходження нових потужних і продуктивних машин. Результати дослідження переконують, що питання відновлення матеріально-технічного потенціалу зерновиробництва потребує першочергового втручання держави й розробки відповідної програми довгострокового кредитування і лізингу для забезпечення сільгосптоваровиробників зернозбиральною технікою. Доведено, що для забезпечення ефективного розвитку зерновиробництва необхідні такі заходи: удосконалення управління зерновиробництвом через використання його економічних методів у кожному господарстві; раціоналізація інформаційної системи управління шляхом поліпшення планування, прогнозування, обліку витрат, їх контролю у виробництві зерна; удосконалення збутової діяльності через розвиток інструментів маркетингу, використання нових форм безготівкових розрахунків, у т.ч. похідних цінних паперів (векселів, опціонів, ф’ючерсів),
покупцями і замовниками зерна.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19286.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економіка та управління АПК. - 2018. - № 1(139). - С. 3-13.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19286.pdf Size : 564243 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska