The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17765
Title: Удосконалення управління еколого-економічною ефективністю переробки відходів сільськогосподарської продукції на біопаливо (біогаз) в сучасних умовах
Authors: Христюк Олег Сергійович
Keywords: відходи, ефективність, еколого-економічна ефективність, біопаливо, біогаз, «зелений тариф»
Date of publication: 2018-11-12 11:24:14
Last changes: 2018-11-12 11:24:14
Year of publication: 2018
Summary: Тема: «Удосконалення управління еколого-економічною ефективністю переробки відходів сільськогосподарської продукції на біопаливо (біогаз) в сучасних умовах».
Метою роботи є дослідження напрямів підвищення еколого-економічної ефективності переробки відходів сільськогосподарської продукції на біопаливо (біогаз) в умовах досліджуваного підприємства.
Предметом дослідження є теоретичні та прикладні аспекти управління ефективністю використання відходів сільського господарства на основі організації виробництва біогазу.
Об’єктом дослідження є виробничий кооператив «Агрокооператив приватних пайовиків «Золота нива» с. Балабанівка Оратівського району Вінницької області.
Методи дослідження: абстрактно-логічний, статистико-економічний, графічний, прогнозування.
В результаті виконання магістерської роботи досліджено теоретико-методологічні основи управління еколого-економічною ефективністю переробки відходів сільськогосподарської продукції на біопаливо; здійснено організаційно-економічний аналіз підприємства, проаналізовано утворення та поводження з відходами сільськогосподарського виробництва та обґрунтовано необхідність їх енергетичного використання.
Практична цінність магістерської роботи полягає в тому, що в результаті проведеного дослідження запропоновано удосконалення еколого-економічної ефективності поводження з відходами завдяки організації виробництва біогазу на їх основі.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17765.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17765.pdf Size : 1277652 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska