The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20473
Title: Фактори підвищення конкурентоспроможності підприємства АПК на основі інноваційних перетворень
Authors: Чіков І. А.
Keywords: конкурентоспроможність підприємства, конкурентоспроможність продукції, інновація, інноваційні перетворення, підприємства АПК, фактори
Date of publication: 2019-06-03 09:04:25
Last changes: 2019-06-03 09:04:25
Year of publication: 2018
Summary: У статті досліджено фактори підвищення конкурентоспроможності, інноваційного розвитку та умов інноваційної активності підприємств АПК. Особлива увага сконцентрована на необхідності розроблення та реалізації інноваційної стратегії на підприємствах АПК з метою підвищення ефективності їх функціонування. Проведено аналіз наявних понять «конкурентоспроможність» та «інновація». Наведено низку факторів підвищення конкурентоспроможності підприємств АПК, проаналізовано їхній вплив на формування конкурентоспроможності підприємства та активізацію інноваційного процесу підприємств АПК. Доведено вплив інновацій на підвищення конкурентоспроможності підприємств АПК.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20473.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вчені записки Таврій. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. - Київ, 2018. - Т. 29 (68), № 5. - С. 113-117.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20473.pdf Size : 298875 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska