The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17551
Title: Дослідження теплових режимів колодкових гальм підйомних механізмів
Authors: Рибачок Василь Вікторович
Keywords: гальма, тепловіддача, вантаж, тепловий режим, оптимальний режим.
Date of publication: 2018-11-06 08:24:33
Last changes: 2018-11-06 08:24:33
Year of publication: 2018
Summary: Рибачок В. В. «Дослідження теплових режимів колодкових гальм підйомних механізмів» – рукопис. Магістерська робота виконана на кафедрі – «Процеси та обладнання переробних і харчових виробництв ім. проф. П.С.Берника». Вінницький національний аграрний університет, Вінниця 2018р.
Робота присвячена підвищенню надійності, довговічності і ефективності використання гальмівних пристроїв підйомно-транспортних машин.
Розглянуто стан питання та дослідження в цьому напрямку.
Теоретичні дослідження виконувалися з використанням положень і законів класичної механіки, математики і математичного моделювання.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17551.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17551.pdf Size : 3549004 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska