The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17424
Title: Обґрунтування параметрів робочого органа для полосного глибокого обробітку ґрунту
Authors: Гусак Вячеслав Сергійович
Keywords: смуговий обробіток, чизелювання, об’ємне розпушування, антропогенне навантаження, технологія.
Date of publication: 2018-10-26 08:48:19
Last changes: 2018-10-26 08:48:19
Year of publication: 2018
Summary: Магістерська робота складається зі вступу, 4 розділів, висновку, списку
використаної літератури. Повний обсяг роботи 77 сторінок, у тому числі 66
сторінок основного тексту, 30 рисунків та 12 таблиць.
Робота присвячена вирішенню актуально-практичної задачі мінімізації
антропогенного навантаження на навколишнє та збільшенні енергощадності
технологічного процесу смугового глибокого обробітку ґрунту за рахунок
розробки та обґрунтування конструктивних параметрів робочого органу для
його виконання.
Тривале застосування традиційних технологій в системі землеробства,
які характеризуються інтенсивним впливом на ґрунту, здійснює негативний
вплив на екологію нашої держави. При такому обробітку неминуче виникає
водна та вітрова ерозія. Традиційні технології обробітку ґрунту
передбачають використання цілого комплексу ґрунтообробної техніки з її
численними проходами по полю, в результаті чого спостерігається зниження
родючості, переущільнення ґрунтових шарів, і в підсумку нераціональне
застосування ресурсів виробництва в цілому.
Результатом теоретичних досліджень стала розробка робочого органу
для смугового глибокого обробітку ґрунту та аналітичні залежності для
визначення його тягового опору, взаємодії леза дискового ножа з ґрунтовим
покривом.
Базуючись на результатах теоретичних досліджень, було розроблено
експериментальний зразок робочого органу для виконання технології Strip-till, що дає можливість виконувати вертикальне об’ємне розпушування
ґрунту та проведено польові дослідження. Таким чином було раціональні
значення його параметрів та технології в цілому. Рентабельність
удосконаленої технології Strip-till при вирощуванні соняшника
становить 174,15 %.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17424.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17424.pdf Size : 2566750 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska