The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17537
Title: Удосконалення інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами в сільськогосподарських підприємствах
Authors: Томашук І.В.
Keywords: державний земельний кадастр, єдиний інформаційний простір, земельні ресурси, ефективне управ- ління, інформаційна база, земельна реформа, облік землі.
Date of publication: 2018-11-05 08:59:52
Last changes: 2018-11-05 08:59:52
Year of publication: 2018
Summary: У статті розглянуто процес інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами в умовах аграрної реформи, яка є системою взаємопов`язаних заходів, спрямованих на організацію раціонального використання та охорони земельних ресурсів, а також впливу на інтереси різних суб`єктів – учасників земельних відносин. Визна- чено, що одним із найважливіших чинників управління земельними ресурсами на всіх адміністративно-територіальних рівнях є система землевпорядкування та державного земельного кадастру, яка становить інформаційну базу державно- го управління територіями та економічного регулювання земельних відносин. Запропоновано напрями вдосконалення земельно-інформаційної системи, що сприятиме посиленню контролю державними органами влади над станом вико- ристання сільськогосподарських земель.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17537.pdf
Publication type: Статті
Publication: Науковий вісник Ужгород. нац. ун-ту.Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. - Вип. 21 Ч. 2. - С. 105-111.
In the collections :
Published by: Коваленко Вікторія Анатоліївна
File : 17537.pdf Size : 9551748 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska