The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19467
Title: Газогенераторний твердопаливний котел (Пат. на винахід № 117142)
Authors: Рубаненко О. Є., Рубаненко О. О., Дмитришен О. М., Гунько І. О.
Keywords: Газогенераторний твердопаливний котел
Date of publication: 2019-02-08 09:53:32
Last changes: 2019-02-08 09:53:32
Year of publication: 2018
Summary: Винахід належить до опалювальної техніки, зокрема до газогенераторних твердопаливних котлів, та може бути використаний для обігріву житлових і промислових приміщень та постачання гарячої води для побутових цілей. Газогенераторний твердопаливний котел містить корпус, завантажувальний бункер палива, трубку подачі первинного повітря, трубку вторинного повітря, форсунку-змішувач, трубки теплообмінника, димохід, трубки відводу гарячої води, вентилятор, вогнетривке дно. Згідно з винаходом, котел містить завантажувальні герметичні дверцята, трубу самотяги, в якій знаходяться заслінка самотяги, жолоб-збірник конденсату палива, до якого під`єднана відвідна трубка конденсату. В нижній частині завантажувального бункера палива знаходиться камера газифікації, до якої приєднаний повітряний колектор, фурми, люк розпалу і форсунка-змішувач, камера згорання, яка має футерівку стінок та люк для очищення. До камери газифікації під`єднано вентилятор для подачі повітря. Між корпусом і завантажувальним бункером палива знаходиться теплоносій з трубками відводу гарячої води, в якому розташовані трубки теплообмінника для відпрацьованих газів. Винахід забезпечує наступний технічний результат: зменшення габаритів, металоємності та можливість використовувати не тільки сухе паливо, а й вологе.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19467.pdf
Publication type: Патенти на винахід видані в Україні
Publication: Пат. 117142 UA, МПК F24H 7/00, C10J 3/20. - № a 2016 05098 ; заявл. 10.05.2016 ; опубл. 25.06.2018, Бюл. № 12. - 5 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19467.pdf Size : 526260 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska