The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21011
Title: Прогноз масового поширення стовбурових шкідників зони Українського Полісся та його актуальність
Authors: Логінова С. О.
Keywords: стовбурові шкідники, лісові масиви, короїди
Date of publication: 2019-09-05 10:21:24
Last changes: 2019-09-05 10:21:24
Year of publication: 2018
Summary: Одним з перших етапів у вирішені проблеми збереження і раціонального
використання ресурсів природного середовища, а особливо біологічного
різноманіття в штучних екосистемах, таких як ліс, є інвентаризація шкідливої і корисної фауни, виявлення просторового розподілу організмів та впровадження
механізмів регулювання їх чисельності. Наразі отримані дані є важливою складовою моніторингу заселення лісових масивів короїдами. Крім обліку та нагляду особливе значення має прогноз масового розмноження стовбурових шкідників у хвойних лісах. Він дозволяє передчасно підготуватись до виникнення даного виду патології у лісі, посилити нагляд за шкідниками, провести профілактичні заходи і розробити відповідні методи боротьби з ними.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21011.pdf
Publication type: Програми конференцій
Publication: Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. молодих вчених та студентів «Майбутнє аграрного сектору України: погляд молодих вчених», (Вінниця, 15-16 трав. 2018 р.). - Вінниця : ВНАУ, 2018. - 4 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21011.pdf Size : 216759 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska