The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16478
Title: Підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом туристичного підприємства
Authors: Бабій О.О.
Keywords: туристичне підприємство, утристичні ресурси, потенціал підприємства, ефективність
Date of publication: 2018-06-21 15:39:52
Last changes: 2018-06-21 15:39:52
Year of publication: 2018
Summary: Сьогодні забезпечення ефективного розвитку вітчизняного туристичного сектора та виробництва високоякісних конкурентоспроможних туристичних послуг потребує внесення змін, насамперед щодо організації використання ресурсного потенціалу, забезпечення впровадження інноваційних та технологій виробництва туристичних послуг. Ефективне і конкурентоспроможне функціонування кожного окремого туристичного підприємства є практично неможливим без якісного і економічно обґрунтованого розвитку його ресурсного потенціалу. У сучасних умовах, коли значна частина туристичних підприємств знаходиться у кризовому фінансовому стані, їх важливим завданням є одержання максимальних прибутків при мінімальних витратах ресурсів. Однак, на жаль, нині значна частина підприємств все більше втрачає можливості здійснення навіть простого відтворення свого ресурсного потенціалу. Гострий дефіцит виробничих ресурсів та їх структурна розбалансованість призводять до зниження темпів економічного розвитку туристичного сектора економіки, потенційні можливості якого використовуються не повною мірою, що гальмує вирішення існуючих нині економічних, соціальних та трудових проблем. Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу туристичних підприємств відіграє провідну роль в успішному вирішенні економічних і соціальних завдань, досягненні головної мети виробництва – підвищення прибутковості. Важливість питань, пов’язаних зі зміцненням та ефективним використанням ресурсного потенціалу туристичних підприємств, їх теоретична і практична значимість зумовили вибір теми дипломної роботи і визначили її мету та основні завдання. Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягала в розробці теоретико-методичних та практичних засад щодо забезпечення зміцнення та ефективного використання ресурсного потенціалу туристичного підприємства
«Компас». Для досягнення цієї мети визначено вирішення таких основних завдань: - узагальнити сутність, складові та значення ресурсного потенціалу у забезпеченні сталого та ефективного розвитку діяльності, а також особливості і фактори формування та ефективного функціонування ринку ресурсів туристичної сфери; - поглибити методичні засади оцінки вартості та ефективності використання ресурсного потенціалу; - дати оцінку ефективності управлінням ресурсним потенціалом та фінансового стану досліджуваного туристичного підприємства ТОВ «Компас»; - оптимізувати систему управління ресурсним потенціалом та сформувати напрямки покращення стану та підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу досліджуваного підприємства. Предметом дослідження є аналіз ресурсного потенціалу туристичного підприємства ТОВ «Компас», його діяльність та шляхи удосконалення.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16478.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16478.pdf Size : 1776217 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska