The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19277
Title: Формування іміджу регіону в умовах розвитку туристичних кластерів
Authors: Коляденко С.В.
Keywords: регіон, територія, імідж, туристичний кластер, туристична сфера, територіальний маркетинг, кластерний підхід, інноваційна модель, конкурентоспроможність, інтеграція.
Date of publication: 2019-02-04 08:18:01
Last changes: 2019-02-04 08:18:01
Year of publication: 2018
Summary: В статті комплексно досліджено вплив кластеризації туристичної сфери на формування регіонального іміджу. Виявлені відмінні особливості туристичних кластерів, їх роль в розвитку територій. Проаналізована структура кластеру, встановлені його основні компоненти. Наведено світовий досвід формування туристичних кластерів, а також стан України в цій сфері. Встановлено, що в Україні процес впровадження кластерної моделі організації господарської діяльності знаходиться у стадії становлення. Виявлено напрями поширення процесів кластеризації через просування іміджу території. Доведено, що туристичний кластер виступає каталізатором регіональної інтеграції, популяризації цінностей та відіграє важливу роль у формуванні національної самосвідомості. Обґрунтовано, що через кластерні технології формується єдине комплексне уявлення про регіон, яке за допомогою інструментів територіального маркетингу трансформується в імідж. Виокремлено особливу роль туристичних кластерів для розвитку малого та середнього бізнесу, а саме зниження бар’єрів виходу на ринки збуту продукції і поставок сировини та матеріалів, робочої сили, розвиток ділової активності. Імідж кластера переноситься зовнішніми по відношенню до кластеру партнерами і на окремі підприємства.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19277.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економіка і організація управління. - 2018. - №3. - С. 17-24.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19277.pdf Size : 469538 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska