The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19431
Title: Роль цифрової економіки в процесі інтеграції освіти України в європейський простір
Authors: Коляденко С.В.
Keywords: цифрова економіка, реформування системи освіти, Східне партнерство
Date of publication: 2019-02-07 09:02:27
Last changes: 2019-02-07 09:02:27
Year of publication: 2018
Summary: Підготовки спеціалістів будь-якого напряму в нових умовах функціонування економіки в глобалізованому світі вимагає надзвичайно зміненого підходу як до самого процесу підготовки, так і до змін в напрямах цього процесу. Відомо, що розвиток цифрової економіки в світі відбувається різними темпами і за різними напрямами, для створення єдиних ста-ндартів, контролю за цифровим ринком, для спрощення про-цесу обміну інформацією, підвищення захисту та надійності систем та даних, розширення бізнес-можливостей між різ-ними країнами (особливо європейськими), створюється «Східне партнерство», котре дасть змогу уникнути виник-ненню деяких непередбачуваних проблем та вирішити ті, що уже створилися.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19431.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Інформаційне суспільство: стан та напрями розвитку з урахуванням регіональних умов: матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. - С. 55-58.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19431.pdf Size : 189678 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska