The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16720
Title: Концепція «just in time» як один із основних інструментів управління виробництвом
Authors: Недбалюк О.О.
Keywords: система «Just In Time», метод «Точно в строк», виробництво, операційний менеджмент
Date of publication: 2018-07-09 13:02:12
Last changes: 2018-07-09 13:02:12
Year of publication: 2018
Summary: У сучасних умовах діяльність підприємств повинна бути орієнтована на випуск високоякісної і конкурентоспроможної продукції при мінімальних витратах на її виробництво. Саме тому особливого значення набуває використання передових концепцій, таких як «Just In Time» («Точно в строк»).
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16720.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. "Розвиток соціально-економічних систем в сучасних умовах" (м. Одеса, 2-3 лют. 2018 р.). - Одеса, 2018. - С. 27-30.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16720.pdf Size : 448356 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska