The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19401
Title: Оцінка рівня забур'яненості агрофітоценозів основних сільськогосподарських культур в умовах дослідного поля ВНАУ
Authors: Пелех Л.В.
Keywords: бур`яни, види бур`янів, моніторинг, рівень забур`янення
Date of publication: 2019-02-06 10:09:54
Last changes: 2019-02-06 10:09:54
Year of publication: 2018
Summary: У статті розглянуто загальні особливості формування типів забур`яненості основних сільськогосподарських культур в умовах дослідного поля Вінницького національного аграрного університету. Проведено повний багаторічний моніторинг видової чисельності бур`янів. Визначено видову структуру бур`янів. Проаналізовано особливості формування типів забур`янення з огляду на біологічні особливості культур. Зроблено висновок про залежність типу забур`яненості поля від структури посівів та характеру біологічного виду культурних рослин.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19401.pdf
Publication type: Статті
Publication: Сільське господарство та лісівництво. - 2018. - № 11. - С. 61-69.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19401.pdf Size : 1057794 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska