The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15477
Title: Овочівництво: методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво», напряму підготовки:.90101 «Агрономія», освітньо-кваліфікаційного рівня: «Ба
Authors: Паламарчук І. І., Мудрыцька Л.М.
Keywords: овочівництво, технологія, морфологія, біологічні особливості
Date of publication: 2018-02-20 08:04:37
Last changes: 2018-02-20 08:04:37
Year of publication: 2018
Summary: Методичні матеріали призначено для виконання самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво», напряму підготовки: 6.090101 «Агрономія», освітньо-кваліфікаційного рівня: «Бакалавр» Подано довідковий матеріал, перелік запитань, які виносяться на іспит, список рекомендованих інформаційних джерел. Методичні вказівки допоможуть студенту засвоїти теоретичний курс і набути практичних навичок.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15477.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15477.pdf Size : 289215 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska