The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17560
Title: Фітопатологія загальна : навчальна програма з дисципліни для студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю: 202 «Захист і карантин рослин» освітнього ступеня: «Бакалавр»
Authors: Пінчук Н.В.
Keywords: Фітопатологія, фітопатогени, віруси, бактерії, гриби, хвороби, діагностика
Date of publication: 2018-10-31 09:15:17
Last changes: 2018-10-31 09:15:17
Year of publication: 2018
Summary: У процесі реалізації програми студенти вивчають біологічні і екологічні особливості збудників хвороб сільськогосподарських культур, цикли їх розвитку, способи і методи застосування захисних заходів із зменшення резервації патогенів і підвищення стійкості рослин до хвороб.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17560.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17560.pdf Size : 409940 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska