The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17767
Title: Стратегічне управління соціальною інфраструктурою органу місцевого самоврядування
Authors: Бойко Віта Петрівна
Keywords: Соціальна інфратсруктура, управління, стратегічне управління, програмно-цільове планування, об’єднана територіальна громада, орган місцевого самоврядування, стратегія.
Date of publication: 2018-11-12 11:34:54
Last changes: 2018-11-12 11:34:54
Year of publication: 2018
Summary: Тема: «Стратегічне управління соціальною інфраструктурою органу місцевого самоврядування».
Метою роботи є дослідження стратегічного управління соціальною інфраструктурою органу місцевого самоврядування для покращення її стану та подальшого розвитку.
Предметом дослідження є теоретичні та прикладні аспекти стратегічного управління соціальною інфраструктурою.
Об’єктом дослідження є Хижинецька сільська рада Сокиринецької об’єднаної територіальної громади.
Методи дослідження: емпіричні та теоретичні, абстрактно-логічні; економіко-математичні з використанням програми Microsoft Excel; статистичний аналіз, компаративний, причинно-наслідкових зв’язків.
В результаті виконання магістерської роботи досліджено: теоретико-методологічні основи управління соціальною інфраструктурою; загальні показники розвитку ОТГ та діяльності органу місцевого самоврядування, забезпеченість об’єктами соціальної інфраструктури та їх стан.
Практична цінність магістерської роботи полягає в тому, що в результаті проведеного дослідження запропоновані заходи з вдосконалення програмно-цільового планування розвитку об’єктів соціальної сфери, а також розроблено стратегію розвитку соціальної інфраструктури.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17767.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17767.pdf Size : 1533108 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska