The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18582
Title: Дослідження якості кисломолочних напоїв виготовлених шляхом відновлення молока з використанням ультразвукової дії
Authors: Огороднічук Інна Олександрівна
Keywords: сухе молоко, відновлення молока, вода, кефір, молочні консерви, ультразвук, кавітація
Date of publication: 2018-12-07 15:03:31
Last changes: 2018-12-07 15:03:31
Year of publication: 2018
Summary: Магістерська робота містить 96 сторінку, 7 таблиць, 14 рисунків та 50 бібліографічних джерел.
Об’єкт дослідження – відновлення сухого молока та дослідження якості кисломолочного напою з нього.
Предмет дослідження – технологічні параметри відновлення молока з використання ультразвукової дії.
Ультразвукова кавітація, за рахунок створення в рідині імпульсів стискування і мікропотоків може викликати внутрішні перетворення рідкого середовища, що чинить дію і на структурні компоненти рідкого розчину.
Доведений вплив ультразвукової кавітації на систему води, водні розчини і харчові речовини, припускає можливість її використання в молочній промисловості з метою активізації процесів відновлення сухого молока і доведення властивостей відновленої молочної продукції до нативних. Достовірність експериментальних даних оцінювали методами математичної статистики.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/18582.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18582.pdf Size : 1481955 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska