The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17764
Title: Методичні рекомендації одо написання та захисту звіту про переддипломну практику для студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва другого освітньо го рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адмініструванн
Authors: Прутська О.О., Вдовенко Л.О.
Keywords: переддипломна практика
Date of publication: 2018-10-31 11:26:55
Last changes: 2018-10-31 11:26:55
Year of publication: 2018
Summary: Наведено програму передипломної практики та особливості оформлення та захисту звіту
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17764.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17764.pdf Size : 845409 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska