The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15676
Title: Бізнес-планування. Методичні рекомендації для практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спец
Authors: Красняк О.П., Довгань Ю.В.
Keywords:
Date of publication: 2018-03-28 12:09:51
Last changes: 2018-03-28 12:09:51
Year of publication: 2018
Summary: Розроблені з метою закріплення теоретичних знань студентів і формування практичних навичок з курсу «Бізнес-планування». Викладений матеріал методичних рекомендацій містить опис та структуру навчальної дисципліни. Плани практичних занять та їх виконання складено в тематичній відповідності згідно з програмою курсу «Бізнес-планування». Наведено тестові завдання, контрольні питання, список рекомендованої літератури.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15676.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15676.pdf Size : 819721 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska