The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15873
Title: Оптимізація параметрів процесу подрібнення зерна та кормових добавок
Authors: Панасюк Олександр Ярославович
Keywords: подрібнення, ударно-фрикційна дробарка, повітряно-вихрова зона, повітряно-продуктовий шар, оптимізація, коефіцієнт корисної дії.
Date of publication: 2018-05-15 15:30:24
Last changes: 2018-05-15 15:30:24
Year of publication: 2018
Summary: Магістерська робота складається зі вступу, 4 розділів, висновку, списку
використаної літератури. Повний обсяг роботи 92 сторінок, у тому числі 76
сторінок основного тексту, 15 рисунків та 12 таблиць.
Робота присвячена вирішенню актуально-практичної задачі, мінімізації
енерговитрат на при виробництві кормів для тваринництва шляхом векторної
оптимізації параметрів процесу подрібнення в дробарці ударно-фрикційної
дії.
Незважаючи на значну кількість досліджень в даній області
подрібнення зерна та кормових добавок, сам процес вивчений не в повній
мірі. Не створено єдиної теорії подрібнення, а окремі рішення
застосовуються лише для конкретних задач конструювання та експлуатації
подрібнювачів.
Результатом теоретичних досліджень стала розроблена математична
модель процесу ударно-фрикційного подрібнення та комплекс параметрів
ефекту, за якими можна здійснити векторну оптимізацію дробарок даного
класу.
Для визначення невідомих зовнішніх величин моделі було здійснено
ряд експериментальних досліджень, які підтвердили адекватність прийнятої
математичної моделі. У якості означених характеристик, що були емпірично
визначені прийнято: швидкість і густину повітряно-продуктового шару та
коефіцієнти гідравлічного опору сита.
Використання методу векторної оптимізації дозволило визначити
оптимальні параметри процесу в розглянутій конструкції дробарки ударно-фрикційної дії. Також запропоновано програмний алгоритм, що дозволяє на
основі експериментальних даних розраховувати та оптимізувати параметри
ефекту процесу, зокрема коефіцієнт корисної дії.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15873.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15873.pdf Size : 2011576 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska