The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17513
Title: Оптимізація виробничих процесів на машинно-технологічній станції
Authors: Власюк Ярослав Анатолійович
Keywords: машинно-тракторний парк, машинно-технологічна станція попит, запасні частини, номенклатурні групи, логістичні методи, запас оптимальний, метод статистичний
Date of publication: 2018-11-01 15:58:37
Last changes: 2018-11-01 15:58:37
Year of publication: 2018
Summary: В ході виконання магістерської роботи вирішено наступні задачі досліджень:
- проаналізовано фактори, що впливають на споживання запасних частин, існуючі принципи побудови систем управління запасами, методи моделювання попиту та часу поповнення запасів, сучасні умови розвитку ринку запасних частин машинно-технологічних станцій.
- проведені дослідження в області прийняття рішень в умовах невизначеності, конфліктності та породженого ними ризику.
- розроблено модель, що визначає оптимальну стратегію функціонування в системі управління запасами, керуючись методом АВС, вивченими теоретичними даними та вибраним математичним апаратом.
- складена методика визначення необхідної кількості запасних частин із урахуванням середнього ресурсу та випадку раптових відмов деталей;
- розроблена методика визначення оптимальної кількості запасних частин дозволяє визначати найвигідніші стратегії в різних випадках: в умовах недоліку інформації; в умовах ризику; в умовах часткової визначеності.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17513.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17513.pdf Size : 630936 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska