The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25436
Title: Смарт-логістика як складова інноваційного розвитку агробізнесу
Authors: Потапова Н. А.
Keywords: інноваційний розвиток агробізнесу
Date of publication: 2020-08-10 10:21:14
Last changes: 2020-08-10 10:21:14
Year of publication: 2018
Summary: Ключову роль у зростанні ефективності аграрного сектору економіку відіграє електронне сільське господарство, що формує вплив за рахунок всебічного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Новітні технології в сільському господарстві формують нову стратегію управління, обумовлену цифровими характеристиками процесів, а держави адаптують
економіку до цифрового простору. На думку експертів Продовольчої та сільськогосподарської організації Об’єднаних націй, для держав, де сільське господарство залишається одним із основних джерел доходів цифрове подолання цифрового відставання є стимулом "зеленого" економічного зростання, забезпеченням соціальної інтеграції та створенням фундаменту для запровадження інновацій.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25436.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. XІI Міжнар. наук.-практ. конф. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2018. - С. 197-198.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25436.pdf Size : 372275 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska