The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18584
Title: Удосконалення управління прибутком підприємства АПК
Authors: Дідик Ю.А.
Keywords: прибуток, фінансові ресурси, капітал, управління, ефективність, фінансове планування, бюджетування, фінансова стратегія.
Date of publication: 2018-12-07 16:02:12
Last changes: 2018-12-07 16:02:12
Year of publication: 2018
Summary: Дипломна робота на тему: «Удосконалення управління прибутком підприємства АПК (за матеріалами ФГ «Врожайне», с. Слобода-Шаргородська, Шаргородського району Вінницької області)».
Об’єкт дослідження – система управління прибутком ФГ «Врожайне», с. Слобода-Шаргородська, Шаргородського району Вінницької області.
Предметом дослідженя є теоретичні, методичні та практичні засади формування системи управління прибутком підприємства.
Метою дослідження є вивчення теоретичних і практичних засад системи управління прибутком підприємства на основі оцінки його фінансового стану, структури капіталу та аналізу ефективності його функціонування, а також визначення шляхів вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами підприємства.
Методичною основою дослідження є звітність підприємства, статистичні довідники, монографії, збірники, наукові публікації, електронні ресурси, посібники, періодичні видання.
Методи дослідження – монографічний, графічний, порівняння, аналіз та синтез, узагальнення та формалізація.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/18584.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18584.pdf Size : 1241831 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska