The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15472
Title: Розсадництво. Методичні вказівки для виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентами агрономічного факультету денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво
Authors: Л.І. Чередниченко, С.Д. Чебан, І.І. Паламарчук
Keywords: технологія, вирощування, розсада, розмноження
Date of publication: 2018-02-20 15:52:52
Last changes: 2018-02-20 15:52:52
Year of publication: 2018
Summary: Висвітлено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Розсадництво». Подано довідковий матеріал, перелік запитань, які виносяться на залік, список рекомендованих літературних джерел. Методичні вказівки допоможуть студенту засвоїти теоретичний курс і набути практичних навичок.
Розраховано на студентів агрономічного факультету денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного ступеня «Бакалавр», галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напряму підготовки 6.090101 «Плодоовочівництво і виноградарство».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15472.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15472.pdf Size : 2735526 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska