The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17412
Title: Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів пелетератора макухи кормового призначення
Authors: Приступ Юрій Павлович
Keywords: пелетератор, пелет, параметри, макуха, корми
Date of publication: 2018-10-25 15:19:40
Last changes: 2018-10-25 15:19:40
Year of publication: 2018
Summary: В першому розділі «Аналіз сучасного стану проблеми та обґрунтування напрямків досліджень» приведено аналіз способів ущільнення кормів
та технічних засобів для отримання кормових пелет.
Другий розділ «Теоретичні дослідження технологічного процесу формування пелет з білкового порошку» включає У себе питання визначення конструктивних параметрів формуючих кулачків, продуктивності та споживаної потужності пелетератора.
Третій розділ присвячено програмі та методиці експериментальних досліджень.
В четвертому розділі приведені результати експериментальних досліджень технологічного процесу формування пелет з білкового порошку та обґрунтовані параметри пелетератора.
Розділ з охорони праці, розглядає питання балансу повітряного середовища та штучного освітлення приміщення із устаткуванням відповідно до розробленої технологічної лінії комплексної безвідхідної переробки макухи.
В шостому розділі проведена техніко-економічна оцінка та показана економічна доцільність прийнятих рішень.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17412.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17412.pdf Size : 510800 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska