The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19433
Title: Методичні підходи щодо оцінки фінансового стану підприємства
Authors: Прилуцький А. М., Тимченко О. В.
Keywords: фінансовий стан підприємства, показники оцінки стану підприємства, платоспроможність
Date of publication: 2019-02-07 09:21:20
Last changes: 2019-02-07 09:21:20
Year of publication: 2018
Summary: Залежно від мети та завдань аналізу в кожному конкретному випадку вибирають оптимальний саме для цього випадку комплекс показників та напрямків аналізу фінансового стану підприємства. Слід підкреслити, що всі показники фінансового стану підприємства перебувають у взаємозв’язку та взаємозумовленості. Тому оцінити реальний фінансовий стан підприємства можна лише на підставі використання певного комплексу показників з урахуванням впливу різних факторів на відповідні показники.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19433.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, управління та права: теорія і практика: зб. тез доповідей міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 20 жовт. 2018 р.): у 5 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 5. - С. 29-31.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19433.pdf Size : 3128295 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska