The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17395
Title: Дослідження технологічного процесу та робочих органів завантаження силосу в траншейні сховища
Authors: Сєріков Андрій Вікторович
Keywords: силос, сінаж, заготівля, трамбування, механізми для трамбування силосу.
Date of publication: 2018-10-24 17:35:44
Last changes: 2018-10-24 17:35:44
Year of publication: 2018
Summary: Встановлено, що при пошаровому заповненні силосо-сінажні сховищ траншейного типу зниженню втрат сприяє скорочення тривалості взаємодії й зменшення кількості взаємодіючої маси з повітрям. Розроблений секційний спосіб заповнення сховищ, параметри й режими роботи пристрою для його реалізації, що забезпечить зменшення втрат на 8...10% у порівнянні із традиційним пошаровим заповненням.
Технологія секційного заповнення сховищ включає пошаровий двоетапний розподіл маси по поверхні секції, ущільнення шарів з фіксацією бічної поверхні в місці ущільнення до досягнення висоти заповнення сховища.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17395.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17395.pdf Size : 1902902 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska