The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17699
Title: Контролінг як метод стратегічного планування, обліку та аналізу розвитку підприємства
Authors: Яблонська Ірина Анатоліївна
Keywords: контролінг, управлінські рішення, аналітичні процедури, антикризові заходи, внутрішній контроль, методичний інструментарій
Date of publication: 2018-11-08 14:37:03
Last changes: 2018-11-08 14:37:03
Year of publication: 2018
Summary: Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних положень щодо впровадження системи фінансового контролінгу в рамках управління підприємством.
Об’єктом дослідження є контролінг в Уладово-Люлинецькій дослідно-селекційній станції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України (ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум») с. Уладівське Калинівського району Вінницької області (далі - Станції).
Метою дослідження є визначення сутності фінансового контролінгу, основних принципів впровадження системи контролінгу на вітчизняних підпри¬ємствах, поглиблення теоретико-методичних засад і розробка практич¬них рекомендацій щодо удосконалення механізму його практичного застосування в Станції. Для досягнення поставленої мети вирішено такі основні завдання: розглянуто сутність та необхідність фінан¬сового контролінгу як основної форми фінансового контролю на підприємстві; визначення особливостей стратегічного та оперативного фінансового контро¬лінгу; розглянуто методологічні основи організації фінансового контролінгу на підприємстві; проведено аналіз діяльності підприємства з метою визначення першочергових завдань, які має вирішувати система контролінгу на підпри¬єм¬стві; розроблено пропозиції щодо вдосконалення системи фінансового контролінгу на підприємстві.
За результатами дослідження розроблено та впроваджено рекомендації щодо вдосконалення діючої організації і методики проведення контролінгу на підприємстві. Одержані результати можуть бути використані в практичній діяльності сільськогосподарських підприємств

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17699.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17699.pdf Size : 1532732 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska