The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19232
Title: Маркетинговий підхід до формування іміджу регіону: сучасні інструменти та актуальні завдання
Authors: Коляденко С.В.
Keywords: маркетинговий підхід, імідж регіону, територіальний маркетинг
Date of publication: 2019-01-31 11:08:14
Last changes: 2019-01-31 11:08:14
Year of publication: 2018
Summary: В статті обґрунтовано маркетинговий підхід до процесів формування іміджу регіону в сучасних умовах розвитку регіонального менеджменту. Визначені завдання сучасних концепцій маркетингу території. Доведено, що територіальний маркетинг виступає фактором соціально-економічного розвитку, підвищення інвестиційної активності і формування сприятливого іміджу території. Автор відмічає, що дослідження іміджу території в контексті маркетингового підходу передбачає аналіз її розвитку з позиції територіальної індивідуальності, що демонструє відмінності однієї території від іншої. В статті запропоновано сучасний інструментарій територіального маркетингу, який являє собою набір можливих засобів, що застосовуються для досягнення цілей соціально-економічного розвитку регіону. Обґрунтовано, що одним із стратегічно перспективних інструментів територіального маркетингу, пов’язаних із
залученням інвесторів та туристів на основі створення і поширення позитивного образу території, є маркетинг іміджу. Автор акцентує увагу на тому, що в сучасних умовах розвитку регіонального менеджменту в Україні важливим є імплементація світового досвіду, що дозволяє зробити висновок про
доцільність усвідомлення територією власного ресурсного потенціалу, унікальних особливостей, конкурентних переваг, що визначають місце в системі суспільного розподілу праці. На основі систематизації світового досвіду запропоновано сучасні концепції територіального маркетингу з точки
зору розвитку регіонального управління: координаційна концепція, концепція партнерства, інтеграційна концепція. Визначена доцільність формалізації переваг маркетингу територій не тільки на рівні місцевих адміністрації та системи самоврядування, а й в середовищі бізнес-спільноти, населення з метою залучення громадськості в процес вироблення і прийняття рішень щодо перспектив розвитку території.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19232.pdf
Publication type: Статті
Publication: Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. - 2018. - Вип. 17. - С. 152-157.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19232.pdf Size : 180459 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska