The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18181
Title: Вартісний підхід в управлінні фінансами підприємств
Authors: Дудар Д.С.
Keywords: вартість, управління, підприємство, економічна додана вартість, чинники вартості, система показників вартості підприємства
Date of publication: 2018-11-27 08:00:57
Last changes: 2018-11-27 08:00:57
Year of publication: 2018
Summary: Динамізм та складність світових тенденцій макроекономічного розвитку, глобалізація ринків, загострення конкурентної боротьби призводять до трансформації концепцій управління підприємством, суттєво змінюють цілі, цінності, критерії, системи і методи управління. Особливої актуальності в сучасних ринкових умовах набуває розвиток та вдосконалення діяльності підприємства на підставі управління його вартістю.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/18181.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18181.pdf Size : 1030279 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska