The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15453
Title: Загальна фітопатологія: методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 201 «Агрономія» освітнього ступеня «Бакалавр»
Authors: Н.В. Пінчук, Т.О. Буткалюк, П.М. Вергелес; Т.М. Коваленко
Keywords: патогени, віруси, хвороби, гриби
Date of publication: 2018-02-20 12:41:59
Last changes: 2018-02-20 12:41:59
Year of publication: 2018
Summary: Наведені практичні роботи щодо вивчення дисципліни «Загальна фітопатологія». З кожної теми викладені мета, матеріали обладнання, хід занять, а також контрольні питання.


URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15453.pdf
Publication type: Методичні вказівки
Publication: для студентів другого курсу
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15453.pdf Size : 2332543 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska