The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15012
Title: Обґрунтування параметрів мобільного подрібнювача-роздавача кормів
Authors: Луцько Владислав Юрійович
Keywords: подрібнювач-роздавач, грубі корми, конструктивно-технологічна схема, параметри, режими роботи
Date of publication: 2018-02-07 07:50:36
Last changes: 2018-02-07 07:50:36
Year of publication: 2018
Summary: Магістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 208 «Агроінженерія». - Вінницький національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, Вінниця, 2018.
Робота складається з розрахунково-пояснювальної записки, що містить 83 сторінки друкованого тексту та 9 аркушів ілюстративної частини.
Метою роботи є обґрунтування параметрів і режимів роботи мобільного подрібнювача-роздавача грубих кормів з горизонтально розташованим ножовим барабаном.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15012.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15012.pdf Size : 649087 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska