The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17936
Title: Обґрунтування і розробка шляхів підвищення енергоефективності роботи систем кондиціонування повітря для чистих приміщень
Authors: Загородній Валерій Вікторович
Keywords: ексергетичний баланс, системи кондиціонування повітря, енергоощадність, чисті кімнати.
Date of publication: 2018-11-16 14:20:00
Last changes: 2018-11-16 14:20:00
Year of publication: 2018
Summary: Магістерська робота складається зі вступу, 4 розділів, висновку, списку
використаної літератури. Повний обсяг роботи 89 сторінки, у тому числі 84
сторінок основного тексту, 18 рисунки та9 таблиці.
Проведено критичний аналіз використання методу ексергетичного
дослідження процесу роботи СКП, зокрема чистих приміщень, та наведено
вимоги до якості повітря та мікроклімату чистих приміщень різного
призначення.
Запропоновані аналітичні залежності для визначення термодинамічних
властивостей повітря у характерних точках процесів кондиціювання в
центральних прямотечійних системах для чистих приміщень з камерою
зрошення та рекуперативним повітроохолодником.
Подано визначення питомої ексергії у характерних точках процесів
кондиціювання в центральних прямотечійних системах для чистих приміщень
з камерою зрошення та рекуперативним повітроохолодником.
Досліджено залежність ексергетичного ККД та втрат ексергії в основних
елементах досліджуваних СКП від визначаючих процес роботи СКП факторів,
а саме: температури і вологовмісту навколишнього середовища, внутрішніх
температури і вологовмісту повітря чистого приміщення, різниці температур
між внутрішнім і припливним повітрям у чистому приміщенні та коефіцієнта
трансформації холодильної машини.
Запропоновані універсальні залежності для визначення ексергетичного
ККД досліджуваних СКП залежно від різних факторів, які впливають на
роботу цих СКП.
Розроблені пропозиції з вдосконалення роботи елементів центральних
прямотечійних СКП чистих приміщень як з камерою зрошення, так і з
рекуперативним повітроохолодником, які впливають на зменшення втрат
ексергії в них та загальне підвищення ексергетичного ККД цих СКП.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17936.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17936.pdf Size : 3657306 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska