The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19442
Title: Хмарні технології для вирішення бізнес-задач у малому та середньому бізнесі
Authors: Бахарєва Я. В.
Keywords: cloud-технології, типи хмарних обрахунків, SaaS-технології
Date of publication: 2019-02-07 11:04:46
Last changes: 2019-02-07 11:04:46
Year of publication: 2018
Summary: Використання вітчизняними підприємствами хмарних технологій здійснюється для різних додатків, баз даних та обробки й зберігання даних. На відміну від традиційної структури інформаційних технологій (локальних), в яких фонд програмного та апаратного забезпечення поповнюється протягом тривалого часу, хмарні технології надають інформаційні ресурси за лічені хвилини (години) та вартість їх використання залежить від фактичного
використання.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19442.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 1 грудня 2018 р). - Вип. 12. - Ч. 1. - Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. - С. 19-21.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19442.pdf Size : 914964 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska