The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19225
Title: Фізико-математичний апарат взаємодії сипкого матеріалу із вібруючим решетом
Authors: Алієв Е.Б., Яропуд В.М., Гаврильченко О.С., Кунда В.Г.
Keywords: фізико-математичний апарат, сипкий матеріал, частинки, вібруюче решето, сепарація, контактна сила
Date of publication: 2019-01-31 10:34:45
Last changes: 2019-01-31 10:34:45
Year of publication: 2018
Summary: У зв’язку з тим, що технологічний процес сепарації сипкого (або гранульованого) матеріалу за допомогою вібруючих решіт застосовується в різноманітних областях сільськогосподарського виробництва, то з’являється необхідність в його математичному описі. Явища контактної взаємодії є одними з найбільш цікавих проблем досліджень молекулярної динаміки гранульованого газу. Мета досліджень полягає у проведені фізико-математичного аналізу контактної взаємодії вібруючого решета з частинками сипкого матеріалу. У результаті досліджень встановлено рівняння загальної контактної сили між частинкою та решетом при різному її положенні відносно отвору решета. Розроблено модель для визначення приведеного отвору решета.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19225.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Вібрації в техніці та технологіях. - 2018. - № 3(90). - С. 5-10.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19225.pdf Size : 1304303 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska